Stichting Wereldwijd Evangeliewerk ANBI status

By 18 maart 2019 Nieuws

Stichting Wereldwijd Evangeliewerk ANBI status

Gepubliceerd op 18 maart 2019

Begin 2017 heeft de Belastingdienst aangekondigd om bij Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) een anbi onderzoek in te stellen over de jaren 2008 tot en met 2016. Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitkomst van het onderzoek is – tegen de verwachting in – dat WEW ten onrechte is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. Het gevolg hiervan is dat de Belastingdienst de anbi status met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 intrekt op 18 maart 2019.

De Belastingdienst is van mening dat de buitenlandse projecten die de stichting steunt niet als algemeen nuttig kunnen worden aangemerkt. Deze projecten zijn door WEW gesteund om religieuze samenkomsten in Oost-Europa en ontwikkelingslanden te faciliteren in de vorm van conferentieoorden. Ondanks dat de stichting bijdragen verstrekt aan deze projecten met het oog op het ondersteunen van de lokale geloofsgemeenschappen, neemt de Belastingdienst het standpunt in dat WEW niet gericht is op het algemeen nut. De Belastingdienst negeert daarbij belangrijke jurisprudentie van de Hoge Raad (onder meer uit 2012 en 2016) en uitlatingen van de staatssecretaris van Financiën die in 2012 gedaan zijn ten tijde van de invoering van de Geefwet.

Het bestuur is van mening dat WEW aan de wettelijke vereisten voor algemeen nut beogende instellingen voldoet en ook in de jaren 2008 tot en met 2016 (en daarna) aan deze vereisten heeft voldaan. Daarom zal bezwaar worden aangetekend tegen het intrekkingsbesluit. Het bestuur heeft vertrouwen in een goede afloop van de bezwaar- of beroepsprocedure.

Giften die door donateurs aan WEW zijn verricht vóór 18 maart 2019 blijven normaliter aftrekbaar. Giften die vanaf die datum zijn gedaan vooralsnog niet, maar deze kunnen alsnog aftrekbaar worden indien WEW in bezwaar of beroep alsnog gelijk krijgt.

Het bestuur van Stichting Wereldwijd Evangeliewerk