Mededeling i.v.m. publicatie financiële gegevens

Mededeling in verband met publicatie financiële gegevens 2019

In verband met het Coronavirus en de impact die dit heeft op onze accountants, heeft het bestuur van WEW zich gerealiseerd dat het niet mogelijk is om de deadline van 1 juli te halen voor de publicatie van de financiële gegevens van 2019. Onder verwijzing naar het besluit van de staatssecretaris van 16 juni 2020, nr. 2020-12560, hebben wij besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om deze termijn te verlengen tot 1 november 2020. Wij zullen de financiële gegevens zo spoedig mogelijk na afloop van de audit publiceren.