Ons profiel

Ons profiel

Het belang van samenzijn

Wij geloven in het belang van onderlinge geloofsopbouw tussen gelovigen. Daarom steunen we projecten die verder gaan dan alleen het brengen van de Bijbels boodschap aan mensen die nog niet van Jezus hebben gehoord. Met de projecten die we steunen willen we randvoorwaarden creëren voor de groei van een actief gemeenteleven. We investeren wereldwijd in de ontwikkeling van regionale ontmoetingscentra met goede faciliteiten voor geloofsopbouw, overnachting, maaltijden en activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.

Lokale betrokkenheid

Al in een vroeg stadium betrekken we lokale mensen bij de projecten. Zo ontstaat eigendomsgevoel bij degenen die de ontmoetingscentra ook zullen gebruiken en zal het na het project makkelijker worden de functies in stand te houden. Bovendien biedt lokale betrokkenheid kansen en werkgelegenheid.

 

 

Empowerment

In veel van de landen waar wij werken hebben jongeren weinig kans op werk. Met onze projecten willen we lokale bevolking versterken en hen helpen in eigen levensonderhoud te voorzien. Door hen opleiding en werkervaring te bieden vergroten we hun kansen en creëren we een basis voor een gezonde kwaliteit van leven en verdere ontwikkeling.

Onze werkwijze

De ondersteuning die WEW biedt is met name financieel van aard. De uitvoering van het project en de projectleiding wordt waar mogelijk door lokale krachten uitgevoerd. Dit past in onze visie om lokaal betrokkenheid te vergroten en de lokale mensen te versterken.

Aanvragen voor ondersteuning en eigen initiatieven worden door WEW zorgvuldig getoetst aan de doelstellingen van de stichting. WEW is nauw betrokken bij het projectplan, planning en begroting en beoordeelt of lokaal genoeg kennis en capaciteit beschikbaar is om het project uit te voeren. Soms is het nodig expertise van andere locaties in te zetten. Middels projectrapportages blijft WEW de voortgang en het verloop van de projecten volgen.

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van Stichting WEW.

Steun van de Zuid-Afrikaanse overheid voor CYDP

Stichting Wereldwijd Evangeliewerk ANBI status

CYDP: een succesvol ontwikkelingsprogramma in Afrika

Jaarverslag 2018 van Stichting Wereldwijd Evangeliewerk

Over Ons

Wereldwijd Evangelie Werk

Stichting Wereldwijd Evangelie Werk (WEW) heeft als doel op wereldwijde basis christelijk en humanitair werk te initiëren, bevorderen en te financieren.

lees meer

Projecten

Brazilië

Regionaal zendingscentrum in Brazilië Het conferentiecentrum Solar das Primaveras in…

lees meer

China

In China houdt de overheid controle op alle religies. Godsdienstvrijheid…

lees meer

Ternopil, Oekraïne

Zendingscentrum Ternopil, Oekraïne. Het zendingscentrum net buiten Ternopil is de…

lees meer

Youth Development Programme (YDP) in Afrika

Het Youth Development Programme combineert de bouw van zalen voor christelijke gemeenten…

lees meer

Paso Flores, Argentinië

Zendingscentrum in Paso Flores – Argentinië Al sinds 1950 maakt…

lees meer

Ozorne, Oekraine

Zendingscentrum in Zuid-Oekraïne In Zuid-Oekraïne, op enkele kilometers van de…

lees meer

Yaoundé, Kameroen

In 2013 werd het conferentiecentrum in Yaoundé, Kameroen geopend…

lees meer

Alwaye, India

In het zendingscentrum in Alwaye in India ontmoeten christenen uit…

lees meer

Afrika
17 september 2018

Youth Development Programme (YDP) in Afrika

Youth Development Programme (YDP) in Afrika Het Youth Development Programme…
Zuid Amerika
17 september 2018

Brazilië

Regionaal zendingscentrum in Brazilië Het conferentiecentrum Solar das Primaveras in…
Europa
17 september 2018

Ternopil, Oekraïne

Zendingscentrum Ternopil, Oekraïne Het zendingscentrum net buiten Ternopil is de…
meer projecten