CYDP: een succesvol ontwikkelingsprogramma in Afrika

“Dit programma waarbij de kerk en particuliere sectoren samen de handen uit de mouwen steken kan worden beschouwd als een unieke interventie”, schrijft Professor Wynand CJ Grobler van de North West University (Zuid-Afrika) in zijn rapport over het Christian Youth Development Program (CYDP).

Gepubliceerd op 20 februari 2019

Het programma ‘Christian Youth Development Program’ (CYDP) combineert de bouw van zalen voor christelijke gemeenten in Afrika met een trainingsprogramma voor jongeren. Het rapport An Evaluation of the Christian Development Program in South Africa, Congo and Cameroon is gepubliceerd op 14 februari 2019. Professor Wynand CJ Grobler baseert zijn rapport op het oorspronkelijke programma in Kameroen in 2012 in verband met de bouw van de Yaoundé kerk, en beschrijft de ontwikkeling van het programma tussen toen en nu.

Vervolgens richt het rapport zich op een beoordeling van de impact van het programma, gemeten in 2018 op de belangrijkste gebieden van de ontwikkeling van de deelnemers. Zowel met betrekking tot ‘Hard Skills’ – praktische vaardigheden zoals loodgieten, metselen en bouwplaats management – als ‘Soft Skills’ – bijvoorbeeld productiviteit, communicatievaardigheden, leiderschap en professionaliteit.

Betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij

“Om met de woorden van Professor Economie Paul Collier van de Oxford University te spreken: ‘Kerkelijke organisaties hebben keer op keer bewezen effectief te zijn in het leveren van elementaire sociale voorzieningen zoals onderwijs. Religieuze organisaties hebben het vermogen zowel “to reach down” als “to reach up” door essentiële diensten op een hyperlokaal niveau aan te bieden, maar ook een beroep te doen op mensen op nationaal niveau op een manier zoals overheden in ontwikkelingslanden gewoonlijk niet kunnen.’ In deze context zal CYDP op een betekenisvolle wijze bijdragen aan de maatschappij,” aldus Professor Wynand CJ Grobler (pagina 47 van het rapport).

Impact op de deelnemers

Om de impact van het Christian Youth Development Program (CYPD) op de deelnemers te meten hebben alle 68 deelnemers van het programma in 2018 een enquête ingevuld met behulp van een ervaren medewerker die de vragen in de taal van de respondenten kon uitleggen. Op dezelfde manier hebben mentoren vragenlijsten ingevuld voor 29 deelnemers, en 27 collega-deelnemers hebben datzelfde gedaan voor hun mededeelnemers. In deze vragenlijsten werden praktische vaardigheden en soft skills in een lijst gepresenteerd aan de respondenten, waarbij hen werd gevraagd een score te geven voor de beheersing van deze vaardigheden.

Figuur 17 van het rapport An Evaluation of the Christian Development Program in South Africa, een mentor assessment van de “hard skills”, oftewel praktische vaardigheden van de deelnemers.

Verbetering in praktische vaardigheden

“Als we de evaluatie van praktische vaardigheden in aanmerking nemen, kunnen we concluderen dat alle deelnemers een statistisch significante verbetering laten zien. Met deze vaardigheden kan worden aangenomen dat ze in staat zijn om in hun eigen omgeving een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap. Deze praktische vaardigheden in combinatie met opgedane ‘soft skills’ zullen voor deze jongeren hoogstwaarschijnlijk het verschil maken tussen succes en falen,” concludeert Professor Wynand CJ Grobler. De mentoren gaven aan dat bij elektrotechnisch werk, loodgieten, timmerwerk etc. de deelnemers aanzienlijk zijn verbeterd. “Dit kan samen met metselwerk worden beschouwd als basisvaardigheden om woningen te bouwen, en we kunnen er dus vanuit gaan dat deze vaardigheden weer worden geïnvesteerd in de gemeenschappen.”

Figuur 25 van het rapport An Evaluation of the Christian Development Program in South Africa, Congo and Cameroon, een “peer assessment” door mededeelnemers van de “soft skills”, de persoonlijke vaardigheden.

Waardevolle combinatie van vaardigheden

Ook de scores van de ‘soft skills’ waaronder time management, productiviteit en probleemoplossend vermogen zijn aanzienlijk verbeterd. “Door de waardevolle combinatie van zowel soft skills als hard skills kan dit programma als een succes worden beschouwd,” aldus Professior Wynand CJ Grobler. Lees het hele rapport hier:

Rapport: An Evaluation of the Christian Development Program