Mededeling in verband met publicatie financiële gegevens 2019

In verband met het Coronavirus en de impact die dit heeft op onze accountants, heeft het bestuur van WEW zich gerealiseerd dat het niet mogelijk is om de deadline van 1 juli te halen voor de publicatie van de financiële gegevens van 2019. Onder verwijzing naar het besluit van de staatssecretaris van 16 juni 2020, nr. 2020-12560, hebben wij besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om deze termijn te verlengen tot 1 november 2020. Wij zullen de financiële gegevens zo spoedig mogelijk na afloop van de audit publiceren.

Bekijk bericht

Het positieve effect van CYDP in Afrika

Het Christian Youth Development Program (CYDP) is erop gericht om jongeren in Afrikaanse landen opleidingsmogelijkheden te bieden en werkervaring te laten opdoen in een omgeving waarin christelijke waarden en normen centraal staan.

Bekijk video

Steun van de Zuid-Afrikaanse overheid voor CYDP

In de maanden maart en juli van 2019 kreeg het Christian Youth Development Program (CYDP) in Zuid-Afrika bezoek van lokale en (inter)nationale hoogwaardigheidsbekleders.

Lees meer

Stichting Wereldwijd Evangeliewerk ANBI status

Begin 2017 heeft de Belastingdienst aangekondigd om bij Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) een anbi onderzoek in te stellen over de jaren 2008 tot en met 2016. Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden.

Lees meer

CYDP: een succesvol ontwikkelingsprogramma in Afrika

Onderzoek

“Dit programma waarbij de kerk en particuliere sectoren samen de handen uit de mouwen steken kan worden beschouwd als een unieke interventie”, schrijft Professor Wynand CJ Grobler van de North West University (Zuid-Afrika) in zijn rapport over het Christian Youth Development Program (CYDP).

Het programma ‘Christian Youth Development Program’ (CYDP) combineert de bouw van zalen voor christelijke gemeenten in Afrika met een trainingsprogramma voor jongeren. Het rapport An Evaluation of the Christian Development Program in South Africa, Congo and Cameroon is gepubliceerd op 14 februari 2019. Professor Wynand CJ Grobler baseert zijn rapport op het oorspronkelijke programma in Kameroen in 2012 in verband met de bouw van de Yaoundé kerk, en beschrijft de ontwikkeling van het programma tussen toen en nu.

Lees meer

Jaarverslag 2018

In dit jaarverslag blikken we terug op 2018. Stichting Wereldwijd Evangeliewerk (WEW) heeft kunnen bijdragen aan een aantal projecten; we zijn heel blij dat we op die manier een nuttige bijdrage hebben kunnen leveren. Wij zijn dankbaar voor alle personen en organisaties die het werk en de activiteiten van WEW en daarmee het wereldwijde evangeliewerk mogelijk hebben gemaakt.

In het geïllustreerd jaarverslag vindt u naast cijfers ook beschrijvingen van christelijke en humanitaire projecten van WEW.

Bekijk het jaarverslag 2018

Christelijk Conferentiecentrum in Kameroen

WEW project

In 2013 werd het conferentiecentrum in Yaoundé, Kameroen geopend. Hier komen jaarlijks zo’n 400 tot 500 christenen uit Kameroen en buurlanden samen voor geloofsopbouw tijdens een meerdaagse conferentie. Buiten de conferenties om wordt de conferentiezaal wekelijks gebruikt voor samenkomsten en kinder- en jongerenwerk van de christelijke gemeente in Yaoundé. Stichting WEW heeft de bouw van de conferentieplek financieel ondersteund.

WEW Project Yaoundé